יום שישי, 9 במאי 2008

הבה נבצע הרחקת יונים

ראשית, ניגש למקום שבו עלינו לבצע את הרחקת היונים.
כעת נזהה מה היא הבעיה; ייתכן כי יונים מתמקמות באופן כזה שלא מאפשר חסימה פשוטה באמצעות רשת יונים, ומאלץ אותנו להשתמש באמצעים חמורים כמו דוקרנים.
דוקרנים אלו שאנו נשים ימנעו מהיונים להשתכן במקום למשך 5 השנים הבאות.
יש! דוקרנים ואין יונים, הכל להרחקת יונים במקום נחמד.
הרחקת יונים ממסתורי כביסה זה לא פשוט כיאנו נשתמש ברשת חבל מקצועית (רשת יונים). מעולה כעת ביצענו הרחקת יונים מקצועית.
ביי